TIỀN LÀ ĐỘNG VẬT CÓ VÚ

 Bốn mùa em còn thở
Sự sống buộc dòng sông
Trôi đi và trả về
Rước về cõi binh đao
Trôi đi lòng oán hận
 
Em cầm xấp tiền nặng
Em chảy theo dòng sông
Buồn không hề tắt nghỉ
Đồng tiền trôi - em trôi
Tiền sinh và tiền nở
 
Thời gian như dòng sông
Chẳng lạ là dòng đời
Đồng tiền cũng có vú
Như động vật sinh sôi
Em – anh – cùng tiền trôi
 
Muộn phiền cũng từ đó
Bất hạnh cũng từ đây
Thành lịch sử đồng tiền
Thành lịch sử con người
Tiền – động vật có vú
 Anh ơi!
 
(12/11/2014)