KHI THƯỢNG ĐẾ CÓ THAI

 
Khi Thượng Đế có thai
Mặt đất vỡ òa
Cơn dục vọng bừng say
Nhật thực hót líu lo
Hòa vào tên điên chối từ thực tại
Niềm tin sắt đá bước chân ai
Vẽ hình hài khủng long dị dạng
Cơn say không chắp nổi đôi cánh cuộc hề
Thời gian không về nữa
Mời em vào uống cạn hư không
 
Khi Thượng Đế có thai
Rượu cô đơn chạm sầu tục lụy
Khổng tử bước ra từ hoài cổ vụng về
Thế kỉ hai mươi mốt đủ đầy oan trái
Bao nhiêu niềm vui, cất cánh chở điệu buồn
Xin gửi tình ai lời sách vở
Bạn hữu đầy không che chở được hoang vu.
            SàiGon  -15/11/2014