Lưu vong chữ nghĩa

 
Xác thịt chữ nghĩa lưu vong
Bầy nhầy đượm màu sương gió
Nàng Âu Cơ ra đời với trái tim đầu tiên
Chưa biết phủ nhận tình yêu
 
Anh giữ lấy trái tim em buồn mơ hiu hắt
Quấn quít tình yêu gào thét cuộc ma chay
Đoàn công nhân vào cổng thợ hát đều
Phận đời ơi – lưng thời gian cỏng ngày lui tới
 Tiếng khóc trẻ thơ mà có tiếng đất trời.