Mộc mạc nở hoa

Mộc mạc đâm chồi hoa tình yêu quí hiếm
Thời gian làm khô héo dần tính chân thật thơ ngây
Giữa cuộc đời tranh giành độc chiếm
Lương tri cạn dần hiểm ác lên ngôi

Trái tim tâm hồn rũ sạch
Tấm màng đạo đức giả vây quanh
Những trái tim lấm bùn nghiệt ngã

Ta vay mượn nhau lời nói vô ngôn
Mà lời lãi tình yêu không sao đếm hết
Tiếng đêm yên lặng ,nhịp tràn nước mắt
Tình yêu có mặt đủ và đầy

Mặt trời hạnh phúc mọc giữa đêm đen
Suối mộc mạc chảy tràn ra biển rộng
Trái tim bay nhảy ,thơ ngây ra đời
Uống dòng sinh lực mới mộc mạc tái sinh

Tái sinh tiếng lòng với suối nguồn nước mắt
Đêm rất mới mộc mạc nở hoa

Dây thì tuổi yêu muộn ...có anh

                 Sài Gòn -Nov / 30 /2014