Bản quyền

Tất cả các bài hát trong trang âm nhạc lời và nhạc được sáng tác và trình bày bỡi Ca nhạc sĩ Miên Đức Thắng

Bài ca về người

Lớn mãi không ngừng

Rừng ấm sông êm

Bầu ơi nhắn dùm

Còn chút nắng Sài gòn

Đi qua sắc màu nhớ nhau