Bản quyền

Tất cả các bài hát trong trang âm nhạc lời và nhạc được sáng tác và trình bày bỡi Ca nhạc sĩ Miên Đức Thắng

Playlist - Hát về chiến tranh & hòa bình (thập niên 60-70)

...