Bản quyền

Tất cả các bài hát trong trang âm nhạc lời và nhạc được sáng tác và trình bày bỡi Ca nhạc sĩ Miên Đức Thắng

Gió gởi bản tình ca

Hạt tình

Huế khúc thái hòa

Mái ấm ca dao

May vội tình tôi

Một sáng con về

Mưa quen phố xá

Nhịp lạnh