Bản quyền

Tất cả các bài hát trong trang âm nhạc lời và nhạc được sáng tác và trình bày bỡi Ca nhạc sĩ Miên Đức Thắng

Thánh địa mơ màng

Tơ đời một thoáng

Tôi dẫm lên chân tôi

Mai kia lòng độ lượng

Đùa với hư không

Gói giùm giọt lệ

Hạt giống câu kinh

Hôm nay tôi lại ghét tôi