Bản quyền

Tất cả các bài hát trong trang âm nhạc lời và nhạc được sáng tác và trình bày bỡi Ca nhạc sĩ Miên Đức Thắng

Say bạn tình say

Sóng chờ

Tôi sông là bến đò

Cơn say của bào thai

Cứ chảy như thời gian

Gai xương thềm dĩ vãng

Nhịp đất tròn