Thương Quá Việt Nam (Trước 1975) - Miên Đức Thắng

Thương Quá Việt Nam Trước 1975 Băng Nhạc Do Hãng Đĩa Việt Nam Thực Hiện :"Trong Đêm Dài Tối Đen Của Việt Nam Khói Lửa Tự Trái Tim Đã Thức Dậy Thấp Sáng Tình Người Từ Đó Ta Đã Biết Lắng Nghe Biết Nhìn Kỹ Và Yêu Thương Quê Hương Hơn"