Băng Nhạc Việt Nam 1 (Trước 1975) - Miên Đức Thắng

Cùng Thưởng Thức Những Tiếng Hát Rạo Rực Tình Người Khơi Dậy Biết Bao Nổi Niềm Thầm Kín Nhất Trong Hồn Trẻ Việt Nam Qua Băng Nhạc Miên Đức Thắng Và Tiếng Hát Việt Nam . Băng Nhạc Do Hãng Đỉa Việt Nam Và Băng Nhạc Bốn Phương Thực Hiện Trước 1975